Alby | Alby 2 | Bandhagen | Bandhagen 2 | Bredäng | Hornstull | Rinkeby | Rågsved | Rågsved 2 | Östermalm | Östermalm 2
Hem | Kontakt

Mars 2009

Årstadal/Liljeholmskajen i Stockholm är ett område under uppförande. Förr ett industriområde som bl.a. innehöll Vin- och spritkajen, där stora mängder alkohol skeppades in. Ännu tidigare ett bostadsområde för arbetare, där standarden var låg och de sanitära systemen nästan obefintliga. Nu växer ett helt nytt område fram, en plats med noggrant ritade hus och ett designmässigt helhetsgrepp. Hela området har en tydlig estetisk profil, som binder samman området visuellt. Den historia och de erfarenheter som funnits i Årstadal försvinner sakta och detta gör att platsen präglas av en viss historielöshet. En putsad yta som bidrar till ensidighet och variationslöshet.

Den ensidiga helheten gör också att det finns en överhängande risk att Årstadal/ Liljeholmskajen kommer att få kämpa med segregationsproblematik, då vissa sociala grupper kommer att vara överrepresenterade. Hyrorna är höga, och låginkomsttagare kommer att ha svårt att ha tillgång till bostäderna. Invandrarantalet är lägre än övriga stadsdelar vilket är olyckligt för mångfalden, om detta beror på hyresnivåerna eller på ett monokulturellt klimat låter jag vara osagt.

Detta är ett område som enligt egna iakttagelser tilltalar en yngre generation, då det inte är många äldre som rör sig i området. Kanske beror det på att det är nytt, att det saknar den historia som är nämnd ovan, eller på att området är planerat för- och marknadsfört mot en viss målgrupp. Min uppfattning är att äldre människor och pensionärer kanske inte kommer att känna sig lika hemma som andra områden i staden. Även läget bidrar till en viss geografisk segregation, då området omgärdas av vatten, berg, kontorskomplex och en motorled, som gör att det blir inhägnat och inte lika tillgängligt som det skulle kunna ha varit med sin närhet till centrala Stockholm.

I projektet försökte jag att hjälpa Årstadal och de som bor där att bli integrerade i staden. Med hjälp av subtila metoder förde jag in objekt från andra stadsdelar, med en annan historia, dessa historier skulle kunna underlätta för Årstadal att bli ett mångfacetterat och öppet område.

Jag fotograferade objekt från andra stadsdelar, saker som visar på en viss mänsklig aktivitet, dessa kopierade jag sedan noggrant med utgångspunkt från fotot. Dessa objekt placerade jag sedan  ut i det bostadsområde som står klart i Årstadal.

/John Huntington