Hem
KONSTRUKTION

Instruktioner:

1. Slumpvis ta fram tio artiklar ur ett lexikon.
-----a. För denna robot har svenskspråkiga Wikipedia använts p.g.a. sin omfattning.
2. Välj en av dessa tio artiklar.
-----a. Artikelns rubrik anger titeln på en komponent
-----b. Artikelns innehåll ger information till en komponent
3. Koppla ihop varje ny komponent med tre andra komponenter
-----a. Slut aldrig nätverket, håll alltid minst en möjlig koppling öppen.
4. Skriv en text till varje komponent
-----a. Texten skall beröra sin egen artikel.
-----b. Texten skall beröra de tre närliggande komponenternas artiklar.
-----c. Med beröra avses: Fakta, fria associationer och godtyckliga relationer.
5. Modellera ett digitalt 3D-objekt som representerar komponenten.
-----a. Objektet skall passa ihop med de tre närliggande komponenternas objekt.
-----b. Objektet skall endast ha kontakt med dessa tre objekt.
-----c. Objektet skall ha en visuell relevans för komponentens textmaterial.
6. Gör om steg 1-5 för varje ny komponent.
-----a. En svensk robot blir aldrig färdig.-